Pomník padlým v 1. a 2.svetovej vojne v Beluši

Pomník padlým v 1. a 2.svetovej vojne v Beluši

Pomník obetiam svetových vojen bol postavený v roku 1935 ako pamiatka na obete 1.svetovej vojny. Odhalený bol 5.5.1935. Po skončení 2.svetovej vojny bol doplnený o obete tejto vojny. V 1.svetovej vojne padlo 77 občanov obce a v 2.svetovej vojne padlo 9 občanov. Celý pomník sa skladá z piatich častí umiestnených na dvojstupňovom betónovom podstavci, plochu pomníka ohraničuje kovové oplotenie. Na ľavej strane pomníka sa nachádza postava stojaceho vojaka, ktorý sa opiera o pušku. Odetý je v uniforme používanej počas 1.svetovej vojny. Na čelnej ploche je nápis: „Padlým česť a mier – živým odpovednosť a boj!“, predelený štátnym znakom. Pod nápisom je osadená tabuľa z lešteného čierneho mramoru, s tromi stĺpcami mien vojakov padlých v 1.svetovej vojne. Po jej stranách sú vyryté roky 1914 a 1918. Pod nápisovou doskou je reliéf zobrazujúci kľačiacu smútiacu ženu nad hrobom padlého vojaka. Na sokli je vyrytý nápis: „Ja padol som, jako zákon boja kázal. Ty Boha pros, by mier nastolil večný“. V pravom dolnom rohu plochy s nápisom je uvedené meno sochára Krupa. Na čelnej stene hranolového pomníka je upevnená druhá nápisová tabuľa z lešteného čierneho mramoru s menami vojakov padlých v 2.svetovej vojne. Nad ňou je socha kľačiaceho vojaka so zaklonenou hlavou, pričom rukou si zakrýva jedno oko. Jeho postoj a gestá vyjadrujú zármutok. Na pravej strane pomníka je súsošie smútiacej kľačiacej ženy s vencom a stojaceho malého chlapca s rukami zopätými v modlitbe. Obe postavy sú odeté v jednoduchom ľudovom odeve. Pomník padlým v 1.svetovej vojne a 2.svetovej vojne stojí pri rímskokatolíckom Kostole svätej Alžbety Uhorskej v centre Beluše.