Kardio-prechádzky v kúpeľoch Nimnica

Kardio-prechádzky v kúpeľoch Nimnica

V areáli kúpeľov sú pre návštevníkov vyznačené tri okruhy na kardio-prechádzky systémom nordic walking. Všetky začínajú pred hlavnou budovou Balnea Grand a pokračujú rovnakým smerom. Majú rôznu dĺžku a tým aj obťažnosť. Sú vyznačené farebnými tabuľkami.

Trasa č.1 – modrá. Dĺžka 500m. Od Balnea Grand pokračuje smerom ku kúpeľným domom Manín a Salus. Ďalej pokračuje na okraj lesa, od ktorého sa vracia po rovnakej trase.

Trasa č.2 – zelená. Dĺžka 840m. Od Balnea Grand pokračuje rovnakým smerom ako trasa č.1. Vchádza do lesa a po chvíli sa stáča späť. Prechádza okolo kúpeľných domov Caritas II, Veritas a Caritas I. Pri poslednom kúpeľnom dome sa otáča a vracia sa po rovnakej trase.

Trasa č.3 – červená. Dĺžka 1.300m. Od Balnea Grand pokračuje rovnakým smerom ako trasa č.2. Od kúpeľného domu Caritas I pokračuje okolo jazierka a pamätníka mladým rehoľníkom. Prechádza poza Balnea Grand a okolo altánku. Za športovým ihriskom sa stáča doľava a prichádza na svoj začiatok.