Slatina na Hôrke II – Nimnica

Slatina na Hôrke II – Nimnica

Prameň Slatina na Hôrke II je zachytený do betónovej skruže. Skruž je chránená betónovým zastrešeným výklenkom. Vodná hladina je chránená dreveným poklopom. Voda je číra, bez zápachu, zemitá, uhličitá a studená. Prameň s označením PB-5 je ovplyvňovaný počasím a potôčikom, ktorý cezeň preteká. Nachádza sa juhovýchodne od centra obce Nimnica na miestnom zelenom chodníku.