8584 (Z Lysej pod Makytou na Makytu)

Orientačné miesta: Lysá pod Makytou (345m) – Sedlo Hrnčár (325m) – Paseky (659m) – Pod Červenou vežou (820m) – Pod Červenou věží – Makyta (rozcestí, 905m) – Makyta (vrchol, 923m).

Dĺžka: 9,8km.

Čas prechodu: 3 hodiny 10 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 611m/klesanie 107m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v obci Lysá pod Makytou na železničnej zastávke. Prechádza okolo kostola Svätého Šimona a pomníka obetiam 1.svetovej vojny obcou severným smerom, križuje hlavnú cestu a takmer celú trasu má spoločnú s cyklotrasou Javornícka magistrála (053). Stúpa striedavo lesom a lúkami cez osadu Okrajkovci, okolo kríža až do sedla Hrnčár. Zo sedla sú pekné výhľady na okolie. Ďalej pokračuje stálym miernym stúpaním do lokality Paseky a ďalej do lokality Pod Červenou vežou. V tomto úseku sa nachvíľu odpája od Javorníckej magistrály (053). Ďalej už spolu stúpajú až k štátnej hranici a po nej až na vrch Makyta (923,3m), kde žltý chodník končí. Možné je pokračovať po štátnej hranici po značkovaných chodníkoch a po Náučnej stezke Javornícky hrebeň, alebo zísť do obce Lazy pod Makytou po zelenom chodníku (5586).