Lazy pod Makytou

Lazy pod Makytou

Poloha

Obec leží na úpätí a na svahoch Bielych Karpát a Javorníkov.

Najvyšší bod: Bezmenný vrch na hlavnom Hrebeni Javorníkov, východne od sedla Kohútka (925,0m).

Najnižší bod: Hladina Bielej vody pri výtoku z katastra obce (350m).

História obce

Najstaršia zmienka o území obce je z roku 1475. kedy sa spomína Dubková. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1598 ako osada Lazy (posessio Laz) oproti Dubkovej (Liezkowecz penes Dubkowa). Ďalšie názvy: 1773 Lazy, 1927 Lazy pod Makytou. Vyvinula sa v chotári obce Dubková. Počiatky osídlenia územia obce možno datovať do obdobia po roku 1241 a valaskej kolonizácie, ktorá prebehla v niekoľkých vlnách (aj 2.polovica 14.storočia až začiatok 15.storočia). Prví obyvatelia prišli z Valachie, utekajúc pred tureckou expanziou. Obec patrila hradnému panstvu Lednica. Koncom 16.storočia prebehla ďalšia vlna kolonizácie, počas ktorej vznikali kopanice. V roku 1598 mala obec 10 domov, v roku 1720 mlyn, v roku 1784 mala 261 domov, v roku 1828 mala 214 domov, v roku 1869 mala 1.707 obyvateľov, v roku 1880 mala 1.657 obyvateľov, v roku 1890 mala 1.662 obyvateľov, v roku 1900 mala 1.927 obyvateľov, v roku 1910 mala 2.132 obyvateľov, v roku 1921 mala 2.174 obyvateľov, v roku 1930 mala 2.361 obyvateľov, v roku 1940 mala 2.660 obyvateľov, v roku 1948 mala 1.852 obyvateľov, v roku 1961 mala 2.762 obyvateľov, v roku 1970 mala 2.428 obyvateľov a v roku 2014 mala 1.288 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom oviec a dobytka, pracovali v rozsiahlych lesoch. V 19.storočí tu bola pomerne veľká píla a lomy na pieskovec. Začiatkom 20.storočia sa obyvatelia zaoberali aj košikárstvom, tkáčstvom a pracovali na píle. V rokoch 1919 a 1925 zasiahli obec veľké povodne. Asi 400 obyvateľov odišlo natrvalo do Čiech. Časť občanov sa zúčastnila SNP. V 20.storočí obyvatelia pracovali ako roľníci, v lesoch a v priemyslených závodoch v Púchove, Považskej Bystrici, Dubnici nad Váhom, Ilave, Vsetíne, Valašskom Meziříčí a v Ostrave. Dubková sa k obci ako miestna časť pripojila v roku 1964.

História osídlenia územia

V obci nález železného hrotu kopije a kamenná sekerka.

Miestne časti 

Dubková

Obec sa spomína v roku 1475 ako Dwbkowa Lehotha (ďalšie názvy: 1515 Dwbko, 1598 Dubkowa). Bola založená na zákupnom práve v 14.storočí. Patrila panstvu Lednica. V roku 1598 mala mlyn a 12 domov, v roku 1720 mala dva mlyny, v roku 1784 mala 100 domov, v roku 1828 mala Dolná Dubková 62 domov a Horná Dubková 16 domov, v roku 1869 mala 417 obyvateľov, v roku 1880 mala 368 obyvateľov, v roku 1890 mala 348 obyvateľov, v roku 1900 mala 376 obyvateľov, v roku 1910 mala 407 obyvateľov, v roku 1921 mala 381 obyvateľov, v roku 1930 mala 395 obyvateľov, v roku 1940 mala 479 obyvateľov, v roku 1948 mala 403 obyvateľov a v roku 1961 mala 512 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V roku 1964 bola obec pripojená k obci Lazy pod Makytou ako jej miestna časť.

Lazy pod Makytou

Zaujímavosti v obci a okolí

Budova fary.

Kostoly: evanjelický kostol, kostol Narodenia Panny Márie.

Pamätná tabuľa Pavlovi Kýčerskému-Kokešovi.

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta: pamätník padlým v Mladoňove, pomník Želmíre Duchajovej-Švehlovej.

Lazianska dolina.

Jablonka v Mladoňove.

PR Čertov.

Studnička Mladoňov.

Čertov (SKUEV0102).

CHKO Kysuce.

Cyklotrasy: 053, 5314, 8340.

Z Ráztoky na chatu Portáš.

Prepojenie náučných chodníkov SR a ČR.

Náučné chodníky: Náučná stezka Javornícky hrebeň a Náučná stezka Javorníky, Náučný chodník Mladoňov.

Turistické chodníky KST: 2693, 5586, 8584, 8590.