8590 (Z Papajského sedla do sedla Kohútka)

Orientačné miesta: Papajské sedlo, štátna hranica (691m) – Lazy pod Makytou, Čertov (516m) – Sedlo Kohútka, štátna hranica (879m).

Dĺžka: 6km.

Čas prechodu: 1 hodina 50 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 365m/klesanie 192m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v Papajskom sedle, z neho klesá spolu so žltou cyklotrasou (8340) po spevnenej ceste do rekreačnej oblasti Čertov. Tu spolu so zeleným chodníkom (5586) pokračuje vľavo, pri chate Alpina odbočuje opäť vľavo a stúpa na hrebeň Javorníkov. Cestou križuje zelenú cyklotrasu (5314) a následne prichádza na hrebeň na štátnu hranicu. Končí v sedle Kohútka. Odtiaľ je možné pokračovať východným alebo západným smerom po štátnej hranici po značených chodníkoch alebo po Náučnej stezke Javornícky hrebeň.