8340 (Z Čertova do Papajského sedla)

Orientačné miesta: Čertov (523m) (2,9km) – Papajské sedlo (701m).

Dĺžka: 2,9km.

Prevýšenie: 175/0m.

Náročnosť: Rekrea (MTB bicykel).

Povrch: asfalt, spevnená cesta.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Krátka žltá cyklotrasa je spojnicou medzi zelenou cyklotrasou (5314) a hrebeňom Javorníkov. Začína v rekreačnej oblasti Čertov na križovatke so zelenou cyklotrasou (5314). Prechádza pomedzi roztrúsené domčeky a mierne stúpa až do Papajského sedla. Tu napojením na Javornícku magistrálu (053) končí. Po nej je možné pokračovať do prava po hrebeni do sedla Kohútka, alebo do ľava cez Makytu (923,3m) a obec Lysá pod Makytou do obce Lúky.