Náučný chodník Mladoňov – Lazy pod Makytou

Náučný chodník Mladoňov – Lazy pod Makytou

Východisko: Náučný chodník začína na hlavnej ceste, na odbočke do osady Mladoňov, pri pamätníku padlým, pri autobusovej zástavke.

Rok otvorenia: 2014

Zameranie: Historické, obdobie 2.svetová vojna.

Typ: Samoobslužný, líniový, jednosmerný, peší a cyklo, celoročný.

Dĺžka/prevýšenie: 1,1km/42m.

Čas prechodu: 45 minút, vrátane zastávok.

Náročnosť: Nenáročný.

Počet zastávok: 7

Popis: Z východiska chodník pokračuje po asfaltovej ceste do osady Mladoňov. Popri ceste sú osadené informačné tabule s opisom udalostí. Posledná informačná tabuľa sa nachádza na hornom konci obce. Návrat je tou istou trasou.