Lazovská skala – Dohňany

Lazovská skala – Dohňany

Lazovská skala má veľký význam zo strany archeologických nálezov v obci Dohňany. V roku 1963 sa jej výskumu venoval externý spolupracovník Považského múzea v Žiline Ernest Poliak. Na skale, ktorú popisuje ako malý hrádok s nevýrazným valom, našli keramiku datovanú do rímskej doby (0 – 380) a skôr. Preskúmal aj lokalitu Nadskaličie (severozápadne od skaly), kde našiel keramiku zo starej železnej doby (halštatská doba) (700 p. n.l. – 400 p. n.l.) a neskorej laténskej doby (60 p. n.l. – 0), z okruhu ľudu púchovskej kultúry. Lazovská skala úzko súvisí so vznikom názvu obce. Podľa ľudovej povesti na tejto skale stál kedysi kamenný hrádok, v ktorom sídlil jeho pán zvaný Očkaj. Keďže v takmer ľudoprázdnej krajine zničenej vojanmi a morovými ranami nemal na poliach a v lesoch kto pracovať, vycestoval Očkaj do Valachie a neskôr aj do Rusínska, kde ľudia rozprávali podobným jazykom ako on. Veľa pastierskych rodín prehovoril, aby šli s ním a usadili sa na jeho majetku. Keď ich pán hradu Lednica videl, spýtal sa Očkaja: „Odkiaľ si ich toľkých dohal?“. Po smrti starého Očkaja sa majetku ujal jeho druhý zo synov, no odvtedy sa už nevravelo „U Očkajov“, ale „U dohnaných“, čo sa neskôr ustálilo na trvalom názve Dohnany. Až neskôr pribudol i háčik nad písmeno n. Na skalu vedie odbočka Náučného chodníka zdravia Tri skaly. Lazovská skala sa nachádza v celku Biele Karpaty, v katastri obce Dohňany, západne od jej centra.