Vodná nádrž Ihrište – Púchov

Vodná nádrž Ihrište – Púchov

Poloha: Vodná nádrž sa nachádza severne od Púchova, mestskej časti Ihrište.

Kataster: Vodná nádrž sa nachádza na hranici katastrov obce Dohňany a mesta Púchov.

Vodný tok: Horný rybník napája Hoštinský potok.

Rok výstavby: Výstavba horného rybníka začala v roku 1970 a dokončený bol v roku 1972. Dolný rybník sa začal budovať v roku 1974 a dokončený bol v roku 1976.

Rozloha: 3ha.

Technické parametre:

Opis: Sústava dvoch chovných rybníkov. Vodná nádrž Ihrište je lovný kaprový revír, okrem kapra sa tu nachádzajú ďalšie druhy rýb: pleskáč, karas, jalec, zubáč, šťuka, úhor, ostriež a pstruh dúhový. Voda z horného (väčšieho) rybníka napája dolný (menší) rybník, ktorý sa nachádza pod jeho hrádzou.