Vodná nádrž Ihrište – Púchov

Vodná nádrž Ihrište – Púchov

Sústava dvoch chovných rybníkov s rozlohou približne 3ha. Vodná nádrž Ihrište je lovný kaprový revír, okrem kapra sa tu nachádzajú ďalšie druhy rýb: pleskáč, karas, jalec, zubáč, šťuka, úhor, ostriež a pstruh dúhový. Horný rybník napája Hoštinský potok. Voda z horného (väčšieho) rybníka napája dolný (menší) rybník, ktorý sa nachádza pod jeho hrádzou. Výstavba horného rybníka začala v roku 1970 a dokončený bol v roku 1972. Dolný rybník sa začal budovať v roku 1974 a dokončený bol v roku 1976. Vodná nádrž sa nachádza na hranici katastrov obce Dohňany a mesta Púchov, severne od jeho mestskej časti Ihrište.