Vodopád v Nosiciach – Púchov

Vodopád v Nosiciach – Púchov

Poloha: Vodopád sa nachádza v celku Javorníky, podcelok Nízke Javorníky, časť Púchovská vrchovina, v katastri Púchova, mestská časť Nosice. Nachádza sa južne od priehradného múru vodnej nádrže Nosice, severne od vrchu Hradište (566,7m), priamo nad spevnenou cestou.

Nadmorská výška: 295m.

Rieka: Bezmenný vodný tok.

Typ vodopádu: Vodopád vznikol na styku rôzne odolných hornín.

Výška vodopádu: Nezistená.

Ochrana: Nevyhlásená prírodná pamiatka.

Opis: Vodopád v dolinke vytvorenej bezmenným vodným tokom tvorí niekoľko menších kaskád.