Viešťansko-bezdedovská lipa – Púchov

Poloha: Chránený strom sa nachádza na cintoríne v Púchove, mestská časť Vieska-Bezdedov.

Druh: Lipa malolistá.

Dôvod ochrany: Dôvodom ochrany je krajinotvorný a estetický význam. Za chránený bola vyhlásená v roku 2021.

Opis: Monument miestneho cintorína s pozoruhodnými dimenziami a vekom. Cintorín je v svahu a lipa rastie na najvyššom mieste cintorína. Obvod kmeňa má 508cm, výšku 29m, priemer koruny 20m a odhadovaný vek 300 rokov. Jej stav je primeraný veku. V minulosti bola odborne ošetrovaná, pričom jej korunu v súčasnosti stabilizujú tri bezpečnostné väzby.