Skala Vieska – Púchov

Skala Vieska – Púchov

Skalu navštívil a preskúmal významný slovenský geológ 19.storočia Dionýz Štúr. Nachádzame o nej zmienky v knihe Práce Dionýza Štúra, vydanej SAV v roku 1960. Opisuje vysoké a strmé vápencové skaly v dvoch oddelených skupinách. Prvá, menšia skupina je z bieleho, miestami tiež zelenkastého krinoidného vápenca, na ktorom leží biely hľuzovitý vápenec. Trochu ďalej na juhozápad je vyššia skupina skál z červených a bielych krinoidných vápencov. Skaly zaradil do obdobia neokomu (spodná krieda) 115-136 miliónov rokov. Dnešný stav skalných útvarov je výrazne poznačený poveternostnými vplyvmi, ktoré spôsobujú ich eróziu. Ešte dnes je možné tu nájsť mnohé skameneliny, staré približne 125 miliónov rokov (amonity, lastúrniky). Pokiaľ postupujete po vyznačenom chodníku okolo skaly, skalný útvar vľavo je starší. Je bohatší na hlbokovodné usadeniny, materiál je tu jemnozrnný. Smerom k stredu skalného útvaru je materiál hrubozrnnejší a usadzované vrstvy sú tu tenšie, s dobre zachovalým povrchovým reliéfom, čo naznačuje, že už boli vystavené poveternostným vplyvom. Na pravom skalnom útvare je už materiál hrubozrnný a hrúbka vrstiev je väčšia. Ku skale vedie odbočka Náučného chodníka zdravia Tri skaly. Skala Vieska sa nachádza v katastri Púchova, miestna časť Vieska-Bezdedov, v nadmorskej výške približne 425m.