Zvonica v Ihrišti – Púchov

Zvonica v Ihrišti – Púchov

Zrubová ľudová stavba so štvorcovým pôdorysom a stanovou strechou bola postavená v roku 1836. V roku 2021 bola opravená. Zo strechy vyrastá drevená konštrukcia nesúca zvon, chránená kužeľovou strieškou. Zvonica a strieška sú pokryté plechovou krytinou. Zvonica sa nachádza v Púchove, v strede mestskej časti Ihrište nad hlavnou cestou vedľa hasičskej zbrojnice.