Zubák

Zubák

Poloha

Obec leží v severnej časti Bielych Karpát.

Najvyšší bod: Hladina rieky Zubák pri výtoku z katastra obce (400m).

Najnižší bod: Severný svah vrchu Zrnová (854,4m) v nadmorskej výške 852m.

História obce

Prvýkrát sa obec spomína v súpise hradu Lednica v roku 1471 ako Zwbaky (ďalšie názvy: 1475 Zwbak, 1598 Zubak). Patrila panstvu Lednica. V chotári obce sú početné kopanice. V roku 1598 mala 12 domov, v roku 1720 mala mlyn a 24 daňovníkov, v roku 1784 mala 154 domov, 173 rodín a 923 obyvateľov, v roku 1828 mala 144 domov a 1.237 obyvateľov, v roku 1869 mala 983 obyvateľov, v roku 1880 mala 901 obyvateľov, v roku 1890 mala 973 obyvateľov, v roku 1900 mala 1.125 obyvateľov, v roku 1910 mala 1.051 obyvateľov, v roku 1921 mala 1.017 obyvateľov, v roku 1930 mala 1.085 obyvateľov, v roku 1940 mala 1.175 obyvateľov, v roku 1948 mala 1.119 obyvateľov, v roku 1961 mala 1.294 obyvateľov, v roku 1970 mala 1.348 obyvateľov, v roku 1981 mala 1.169 obyvateľov, v roku 1982 mala 1.144 obyvateľov, v roku 1983 mala 1.133 obyvateľov, v roku 1984 mala 1.131 obyvateľov, v roku 1985 mala 1.116 obyvateľov, v roku 1986 mala 1.091 obyvateľov, v roku 1987 mala 1.065 obyvateľov, v roku 1988 mala 1.047 obyvateľov, v roku 1989 mala 1.032 obyvateľov, v roku 1990 mala 1.010 obyvateľov, v roku 1991 mala 987 obyvateľov, v roku 1992 mala 985 obyvateľov, v roku 1993 mala 971 obyvateľov, v roku 1994 mala 964 obyvateľov, v roku 1995 mala 963 obyvateľov, v roku 1996 mala 942 obyvateľov, v roku 1997 mala 933 obyvateľov, v roku 1998 mala 924 obyvateľov, v roku 1999 mala 928 obyvateľov, v roku 2000 mala 926 obyvateľov, v roku 2001 mala 918 obyvateľov, v roku 2002 mala 901 obyvateľov, v roku 2003 mala 897 obyvateľov, v rokoch 2004 a 2005 mala 902 obyvateľov, v roku 2006 mala 901 obyvateľov, v roku 2007 mala 896 obyvateľov, v roku 2008 mala 888 obyvateľov, v roku 2009 mala 896 obyvateľov, v roku 2010 mala 878 obyvateľov, v roku 2011 mala 876 obyvateľov, v roku 2012 mala 871 obyvateľov, v roku 2013 mala 872 obyvateľov, v roku 2014 mala 856 obyvateľov, v roku 2015 mala 839 obyvateľov, v roku 2016 mala 832 obyvateľov a v roku 2017 mala 833 obyvateľov. Obyvatelia pracovali v lesoch a v poľnohospodárstve. Vyrábali tiež žarnovy na mletie obilia, kolesá, vozy, krosná, kolovraty a hospodárske náradie. V roku 1859 pracovala v obci menšia fabrika na šitie papúč, ktorá zamestnávala 30-40 obyvateľov. Bola tu pálenica a píla. V 2.polovici 20.storočia bola známa výroba detských klarinetových troj alebo štvordierkových píšťal, tzv. gájd. V minulosti sa z obce vysťahovalo veľa obyvateľov za prácou. Koncom 19.storočia do Ameriky, po roku 1945 do Čiech a v 2.polovici 20.storočia do priemyselných stredísk. V 20.storočí časť obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Púchove, Lednických Rovniach a Dubnici nad Váhom, časť v lesoch (i na Morave) a ako roľníci.

História osídlenia územia

V lokalite Hrádok-Podturnie bolo objavené prehistorické opevnenie, ktoré kontrolovalo cestu prechádzajúcu dolinou Bielych Karpát.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kostol svätého Vendelína.

Kríž nad Čertovou skalou.

Cyklotrasy: 8308.

Z obce Dohňany cez Boboviská k zubáckemu krížu.

Náučný chodník zdravia Tri skaly.

Rozhľadňa na Tlstej hore.

Turistické chodníky KST: 5582.