Park pri kaštieli v Horovciach

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou pri kaštieli. Vybudovaný bol v 1.polovici 20.storočia. Rozloha 4ha. Má mikroklimatický, krajinársky a rekreačný význam. Bol v ňom 250 rokov starý 25m vysoký agát biely s obvodom kmeňa 470cm, žiaľ zasiahol ho blesk. Lipa s obvodom kmeňa 385cm, dub letný s obvodom kmeňa 275cm, javory horské, bresty hrabolisté s obvodom kmeňa 285cm, ľaliovník tulipánokvetý s obvodom kmeňa 175cm a tsuga kanadská. Nachádza sa severne a severovýchodne od kaštieľa v obci Horovce.