Horná Breznica

Poloha

Obec leží v doline, ktorú vytvorila riečka Zubák. Leží na severovýchodnom okraji Bielych Karpát.

Najvyšší bod: Východný svah vrchu Zrnová (854,4m) v nadmorskej výške 712m.

Najnižší bod: Hladina rieky Zubák pri výtoku z katastra obce (325m).

História obce

Obec sa spomína v roku 1388 ako posessio Breznyce, bolo to vtedy územie oboch dnešných obcí Hornej Breznice a Dolnej Breznice (ďalšie názvy: 1471 Mala Breznycza, 1515 Kys Berzencze, 1773 Horne Breznicze). V roku 1471 sa z chotára vydelila Malá a Veľká Breznica (Mala Breznycza a Welika Breznycza). V tom roku sa už spomínajú dve obce. V roku 1515 sa názvy obcí zmenili na Horná a Dolná Breznica podľa polohy. Obec patrila panstvu Lednica. V roku 1598 mala 31 domov, v roku 1720 mala dva mlyny a 20 daňovníkov, v roku 1787 mala 64 domov, 77 rodín a 430 obyvateľov, v roku 1828 mala 56 domov a 580 obyvateľov, v roku 1869 mala 457 obyvateľov, v roku 1880 mala 466 obyvateľov, v roku 1890 mala 449 obyvateľov, v roku 1900 mala 522 obyvateľov, v roku 1910 mala 507 obyvateľov, v roku 1921 mala 516 obyvateľov, v roku 1930 mala 530 obyvateľov, v roku 1940 mala 528 obyvateľov, v roku 1948 mala 515 obyvateľov, v roku 1961 mala 584 obyvateľov, v roku 1970 mala 617 obyvateľov a v roku 2001 mala 174 domov a 461 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Začiatkom 20.storočia (po roku 1918) odchádzali mnohí na sezónne poľnohospodárske práce a mnohí sa vysťahovali do cudziny. V 20.storočí pracovali obyvatelia v priemyselných závodoch na okolí. V rokoch 1980-1990 boli obe obce spojené pod názvom Breznica. Horná Breznica sa osamostatnila v roku 1990.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí

Kostol Svätého Cyrila a Metoda.

Cyklotrasy: 5307, 8308.

Náučný chodník zdravia Tri skaly.

Rozhľadňa na Tlstej hore.

Turistický chodník KST: 2692.