Kríž v Horovciach

Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na podstavci vyhlásená v roku 2019. Kamenný klasicistický kríž z konca 18.storočia. Predpokladá sa, že ho dal okolo roku 1795 postaviť Tomáš Madočáni. Patrí pravdepodobne obetiam tureckého vpádu v roku 1663. Upravovaný bol v roku 1943, kedy bola rodinou Majerkových opravená vstavaná pamätná tabuľa a v roku 2000, kedy táto pamätná tabuľa bola poškodená neznámym vandalom. Nachádza sa severovýchodne od obce Horovce smerom na Lednické Rovne v lokalite Záplotie (miestnymi zvaná Dráhy). Národnú kultúrnu pamiatka tvoria viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Kamenný štvorboký podstavec prícestného kríža.

Kríž s korpusom. Prícestný biely kríž s korpusom Ukrižovaného Krista.