2303 (Z Trenčianskej Teplej do Bolešova)

Orientačné miesta: Trenčianska Teplá (CZT-5301) (8,2km) – Dubnica nad Váhom (3,1km) – Bolešov.

Dĺžka: 11,3km.

Prevýšenie: 80/70m.

Náročnosť: Rekrea (ľahké), cestné trasy.

Povrch: Asfalt, spevnená cesta.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Modrá cyklotrasa spája Trenčiansku Teplú s Vážskou cyklomagistrálou (002) a prepája Trenčiansku Teplú, Novú Dubnicu a Dubnicu nad Váhom. Začína v centre Trenčianskej Teplej na námestí, kadiaľ prechádza aj zelená cyklotrasa (5301) do Trenčianskych Teplíc. Pokračuje smerom na Novú Dubnicu, ktorou prechádza a smeruje do mestskej časti Veľký Kolačín a do Dubnice nad Váhom. Prechádza jej juhovýchodnou časťou a pokračuje okolo kaštieľa. Prechádza cez železničnú trať, most cez Kočkovský kanál a diaľnicu. Ďalej prekonáva mostom rieku Váh, za ním odbočuje vpravo a prichádza do obce Bolešov, kde napojením na Vážsku cyklomagistrálu (002) končí.