Bolešov

Poloha

Obec leží na nive Váhu v Považskom podolí v podhorí Bielych Karpát na brehoch Bolešovského potoka.

Najvyšší bod: Trtálka (650,0m).

Najnižší bod: Hladina rieky Váh pri výtoku z katastra obce (235m).

História obce

Obec sa spomína v roku 1331 ako Bolleso (ďalšie názvy: 1414 Boleschov, 1484 Bolessow, 1773 Bollessó, 1786 Bolescho, 1892-1913 Bolesó, 1920 Bolešov). Patrila pôvodne zemianskym rodinám Bolešovských a Kľúčovských. V roku 1431 sem prenikli husiti a pustošili. V roku 1648 bolo v okolí obce veľké zemetrasenie, v rokoch 1748 a 1813 tu boli povodne a v roku 1831 epidémia cholery. V roku 1598 mala obec 33 domov, v roku 1784 mala 61 domov, v roku 1828 mala 33 domov, v roku 1869 mala 380 obyvateľov, v roku 1880 mala 370 obyvateľov, v roku 1890 mala 332 obyvateľov, v roku 1900 mala 366 obyvateľov, v roku 1910 mala 385 obyvateľov, v roku 1921 mala 380 obyvateľov, v roku 1930 mala 470 obyvateľov, v roku 1940 mala 424 obyvateľov, v roku 1948 mala 1.123 obyvateľov, v roku 1961 mala 1.443 obyvateľov a v roku 1970 mala 1.480 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a hrnčiarstvom, v 19.storočí tu pracovali tri pálenice. V roku 1910 bola uvedená do prevádzky železničná trať. V 20.storočí obyvatelia pracovali v priemyselných podnikoch na Považí. Súčasná obec vznikla 1.januára 1943 spojením dvoch pôvodných obcí Bolešov a Piechov. Obec Piechov sa prvýkrát v listine spomína v roku 1238. V roku 1241 obec napadli Tatári. V roku 1414 sa spomína ako Piechow. Patrila zemianskym rodinám Piechovskovcov, Borčickovcov, Bogádiovcov, Bachóovcov a väčšia časť opátstvu na Skalke. V roku 1598 mala obec 26 domov a tri mlyny, v roku 1784 mala 53 domov, v roku 1828 mala 50 domov v roku 1869 mala 472 obyvateľov, v roku 1880 mala 469 obyvateľov, v roku 1890 mala 448 obyvateľov, v roku 1900 mala 478 obyvateľov, v roku 1910 mala 518 obyvateľov, v roku 1921 mala 526 obyvateľov, v roku 1930 mala 548 obyvateľov a v roku 1940 mala 601 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali chovom dobytka a poľnohospodárstvom. V minulosti bol v obci panský pivovar a výrobňa potaše. K obci Bolešov bola pripojená aj osada Podhorie, ktorá sa v roku 1720 spomína ako Podhor. V roku 1828 mala 26 domov.

História osídlenia územia

V lokalite Ohrady bolo odhalené stredoveké sídlisko.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kostol svätého Ondreja, apoštola.

Pamätná tabuľa na kostole.

Bolešovská dolina.

Bolešovský brest.

PP Dračia studňa.

CHKO Biele Karpaty.

Vodná nádrž Bolešov (Gilianka).

Dračí vodopád.

Cyklotrasy: 0002, 2303, 5306.

Lesnícky náučný chodník Bolešov – Krivoklát.

Turistický chodník KST: 5588.