Lipa v Borčiciach

Poloha: Rastie v obci Borčice, v západnej časti parku pri kaštieli.

Druh: Lipa malolistá.

Dôvod ochrany: Chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 z dôvodu kultúrneho, krajinárskeho, ekologického a estetického významu. Ochrana stromu bola zrušená v roku 2020.

Opis: Strom mal obvod kmeňa 660cm, priemer koruny 21m, výšku 25m a vek viac ako 500 rokov. Je to najkrajšia a jedna z najstarších líp v okrese. Vyniká estetickým vzhľadom a biologickou hodnotou. Nad stromom prevzali patronát deti z miestnej základnej školy. Starajú sa o čistenie jeho okolia a spoločne s obecným úradom zabezpečili zastrešenie a vyčistenie dutiny kmeňa. Až v roku 1989 podľa zámeru ochrany bol uskutočnený, no len základný zdravotný odľahčovací rez koruny. Rok na to bola vyčistená rozsiahla dutina v kmeni zahnívajúceho dreva a aplikované dezinfekčné a konzervačné prekrytie ôsmich otvorov. Oslabený kmeň bol stiahnutý kovovými obručami. Po revízii v roku 1992 bolo preschnutie koruny výraznejšie. Koruna bola značne zredukovaná, kmeň v spodnej časti bujne obrástol výmladkami. V súčasnosti os celej koruny stromu tvorí mohutný valcovitý kmeň. Vo výške 4m bol prvý veniec mohutnejších hrčavých prevísajúcich vetiev odstránený. Ponechané boli iba drobnejšie vetvy. Dominantný hlavný kmeň sa rozvetvuje od výšky 10-15m. Dňa 9.júna 2004 sa stredným Považím prehnala veterná smršť, ktorá mala charakter uragánu a prudkému náporu vetra neodolala stredná vetva a pádom asi z výšky 10m poškodila spodné konáre a došlo i k otvoreniu dutiny v kmeni. Priestor je vyplnený prevísajúcim spletencom adventívnych koreňov. Strom je vystavený predovšetkým vplyvu nepriaznivých činiteľov ako sneh, voda, mráz, ale predovšetkým vietor, no na jeho súčasnom zdravotnom stave sa nemalou mierou pričinili aj nevhodné ľudské zásahy. Koruna bola pomerne hojne zredukovaná a v dôsledku otvorenia priestoru v parku odstránením časti okolitých vzrastlých stromov je viac vystavená náporu vetra. Tento strom má pre región mimoriadny význam, preto sa oň treba neustále dôsledne starať. Jeho korene. kmeň i koruna sú samozrejmou kronikou fauny v tejto prírodnej lokalite.