Kaštieľ v Borčiciach

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Pôvodne barokový kaštieľ zo 17.storočia bol postavený ako drevený na kamenných základoch. V roku 1814 táto drevená stavba vyhorela. Na jej základoch sa začal v tom istom roku stavať nový kaštieľ s anglickým parkom. Výstavbu realizoval Ján Ugronovič, prvý majiteľ panstva. Rok výstavby kaštieľa je vytesaný do fasády nad hlavným vchodom, ktorý je situovaný do parku. V roku 1830 prebehla klasicistická prestavba. V jednopodlažnej budove bolo vtedy 11 miestností vybavených biedermeierovským nábytkom. Kaštieľ bol čiastočne vybavený vodovodom a tiež jedným vnútorným záchodom. V roku 1945 bola budova znárodnená a od roku 1947 v nej bola štátna ľudová škola, kancelárie miestneho národného výboru a neskôr kancelária JRD. Vtedy bolo vybavenie kaštieľa presunuté na hrad Červený Kameň. V časoch, kedy bola v kaštieli škola, tu bol byt riaditeľa, ale bývala v ňom aj posledná majiteľka panstva Alžbeta Šipeky. Venovala sa výsadbe a ošetrovaniu kvetov v parku. V roku 1975 začala budovu rekonštruovať spoločnosť Skloobal, a.s. Nemšová, ktorá v nej mala doškoľovacie stredisko. Jej zásluhou bola budova zachránená a pritom nebola narušená jej pôvodná architektúra. Opravovaná bola aj v roku 1988. Od roku 2006 je kaštieľ v súkromnom vlastníctve. V rokoch 2007-2010 prebehla rozsiahla rekonštrukcia. Upravený bol i v roku 2018. Je to jednopodlažná budova s pivnicou, s obdĺžnikovým pôdorysom a trojtraktovou dispozíciou. Klasicistická fasáda má stredný rizalit, ktorý je členený pilastrami s tympanónom. Stredný rizalit obsahuje aj vestibul a reprezentačnú miestnosť. Na vestibul nadväzujú bočné krídla s ústrednou spojovacou chodbou. Polkruhovo zakončené okná s nadokenným štukovým vejárovým motívom. V podkroví sú zachované pôvodné barokové komíny. Pred hlavnou fasádou sa nachádza terasa ohraničená kolkovitou balustrádou. Vedľa kaštieľa boli hospodárske budovy, skleník, dom pre správcu majetku a byty pre služobníctvo a robotníkov. Kaštieľ s.č. 19 sa nachádza v juhozápadnej časti obce Borčice pri hlavnej ceste.

Park. Park pri kaštieli.