Kaštieľ v Bohuniciach

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Pôvodný kaštieľ bol postavený v 2.polovici 17.storočia rodinou Medňanských, ktorí tu vlastnili pozemky už od 15.storočia (šľachtický rod si odvodzoval meno od obce Medné, dnes miestna časť obce Lednické Rovne). Medňanskí boli zemania, ktorí získali barónsky titul v roku 1688 zásluhou Pavla Medňanského, radcu kráľovskej komory. Prvá zmienka o kaštieli pochádza z roku 1712. Posledný z rodu Medňanských, Alojz kaštieľ prestaval v 60.rokoch 19.storočia (1862-1864) v romantickom novogotickom slohu. Prestavba súvisela so svadbou jeho jedinej dcéry Jany, ktorá sa v tom čase vydávala za Juraja XVI. Kubíniho z Liptovskej stolice. Keďže Medňanský nemal dediča, Juraja XVI. Kubíniho si najskôr musel adoptovať, aby mu mohol odkázať panstvo. To mu odkázal v závete v roku 1882. V 20.rokoch 20.storočia sa majiteľom kaštieľa stala rodina Rizner. Ešte v 40.rokoch 20.storočia v nej býval školský inšpektor Žigmund Rizner, brat Ľudmily Podjavorinskej, ktorá často navštevovala rodinu a tvorila tu. Svoje detstvo tu prežila aj jej neter Božena Riznerová Obrová. Kaštieľ sa aj vďaka jej priateľom z umeleckého sveta stal v 40.rokoch 20.storočia miestom letných prázdninových stretnutí pražskej umeleckej bohémy. V 50.rokoch 20.storočia bol rodine Rizner majetok odobratý vtedajším režimom. Manželke Žigmunda, Pavlíne Riznerovej, bol v kaštieli zriadený malý byt, v ktorom prežila zvyšok svojho života. Ostatné priestory slúžili ako knižnica, ľudová škola a obchod. Po roku 1989 kaštieľ chátral. Od štátu kaštieľ v reštitúcii získal Stanislav Zach, manžel Boženy Riznerovej Obrovej a následne ho jeho dcéra z druhého manželstva predala v roku 2006 obci. V roku 2007 tu prebehol architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. V rokoch 2010-2012 prešiel kaštieľ rozsiahlou rekonštrukciou. Prízemná budova kaštieľa mala pôvodne iba jedno krídlo. Neskôr ho upravili do tvaru L (spomína sa v roku 1712). Dnes má podpivničená stavba postranné krídla, takže má pôdorys v tvare U. Krídla spája otvorená chodba s dvojitými piliermi. Ku kaštieľu patril veľký dvor i rozľahlá ovocná záhrada. Objekt má dekoratívne riešenú novogotickú fasádu. Ku kaštieľu patril veľký dvor, park s historickou zeleňou a ovocná záhrada. V súčasnosti sa v priestoroch zrekonštruovaného kaštieľa č.p. 199 nachádzajú viaceré muzeálne expozície Múzea regiónu Bielych Karpát.

Pohrebná kaplnka. Pohrebná kaplnka rodu Medňanský a Kubíni.

Rybník. Rybník pri kaštieli.

Park. Park pri kaštieli.