Kaštieľ v Bohuniciach

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Pôvodný kaštieľ bol postavený v 2.polovici 17.storočia rodinou Medňanských, ktorí tu vlastnili pozemky už od 15.storočia (šľachtický rod si odvodzoval meno od obce Medné, časť Lednických Rovní). Medňanskí boli zemania, ktorí získali barónsky titul v roku 1688 zásluhou Pavla Medňanského, radcu uhorskej komory. Prvá zmienka o kaštieli pochádza z roku 1712. Posledný z rodu Alojz, kaštieľ prestaval v 60.rokoch 19.storočia (1862-1864) v romantickom novogotickom slohu. Prestavba súvisela so svadbou jeho jedinej dcéry Jany, ktorá sa v tom čase vydala za Juraja Kubíniho z Liptovskej stolice. V 20.rokoch 20.storočia sa majiteľom kaštieľa stala rodina Rizner. Ešte v 40.rokoch 20.storočia v nej býval školský inšpektor Žigmund Rizner, brat Ľudmily Podjavorinskej, ktorá často navštevovala rodinu a tvorila tu. V 50.rokoch 20.storočia bol Riznerovcom majetok odobratý vtedajším režimom. Pani Pavlíne Riznerovej bol v kaštieli zriadený malý byt, v ktorom prežila zvyšok svojho života. Ostatné priestory slúžili ako knižnica, ľudová škola a obchod. Po roku 1989 kaštieľ chátral. V rokoch 2010-2012 prešiel rekonštrukciou. Prízemná budova s pivnicou v tvare U má dve bočné krídla, ktoré spája otvorená chodba. Ku kaštieľu patril veľký dvor, park s historickou zeleňou a ovocná záhrada. V súčasnosti sa v priestoroch zrekonštruovaného kaštieľa č.199 nachádzajú viaceré muzeálne expozície Múzea regiónu Bielych Karpát.

Kaplnka.

Rybník.

Park.