Pohrebná kaplnka rodu Medňanský a Kubíni v Bohuniciach

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Pohrebná kaplnka bola postavená v parku pri kaštieli v roku 1866 v novogotickom slohu. Ako rodinnú hrobku ju dal postaviť majiteľ tunajšieho panstva Alojz Medňanský. Bol posledným z bohunickej vetvy rodu. Podnetom k jej postaveniu bola láska k manželke, ktorá zomrela spoločne s novorodeniatkom, jeho jediným synom. Pretože Alojz Medňanský nemal dediča, adoptoval si kolegu z uhorského parlamentu Juraja XVI. Kubíniho z Liptovskej stolice, ktorý sa oženil s jeho dcérou Janou a tým sa stal po smrti Medňanského majiteľom panstva. Alojz Medňanský bol tiež pochovaný v krypte kaplnky. V krypte sú uložené aj telá Medňanského dcéry Jany, ktorá zomrela dva roky po svadbe spolu so svojou dcérou Máriou počas epidémie cholery. Neskôr tu bolo uložené aj telo Kubíniho dcéry Zelmy z druhého manželstva a v roku 1902 aj telo samotného Kubíniho. Kaplnka je menšia jednopodlažná podpivničená stavba s jednopriestorovou dispozíciou, s nárožnými fiálami a vežičkou vstavanou do jej priečelia. Má sieňový priestor a dvojpodlažný charakter s kryptou. Bohatá profilácia ústupkového portálu, fiály a vežička so zvonom na osi čelnej fasády, dekorované krabmi, ako aj vlys lemujúci celú stavbu, vypovedajú o náročnom riešení, ktoré sa vyznačuje vernosťou detailu a zaraďuje túto stavbu do obdobia prísneho historizovania. Interiér je tiež riešený impozantne, má hviezdicovú klenbu a bohatú polychrómiu. Nad vchodom do kaplnky sú erby rodov Medňanský, Kubíni a Gusner. V roku 2008 kryptu v kaplnke násilne otvorili vandali a hľadali v nej cennosti. Keď nič nenašli, odniesli lebky pochovaných. Kaplnka stojí v parku v areáli kaštieľa Medňanských v obci Bohunice.