Park pri kaštieli v Bohuniciach

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 19.storočia sa nachádza pri kaštieli. Nachádzajú sa v ňom ďalšie pamiatkové objekty ako pohrebná kaplnka a rybník. Dominantami parku sú tri stromy: lipa, hrab a javor. Zaujímavosťou parku je, že počas 2.svetovej vojny si v jeho priestoroch nemecké vojská zriadili opravovne a muničný sklad. Park sa nachádza v severnej časti obce Bohunice.