Hrab v Bohuniciach

Poloha: Rastie na mieste bývalého parku kaštieľa v obci Bohunice.

Druh: Hrab obyčajný.

Dôvod ochrany: Chránený strom vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, krajinárskeho a estetického významu. Ochrana stromu bola zrušená v roku 2020.

Opis: Obvod kmeňa je 245cm, priemer koruny 15m a výška 15m. Vek stromu je odhadovaný na viac ako 250 rokov. Svojimi tvarovými vlastnosťami má vysokú estetickú hodnotu. Je to jeden z najstarších a najkrajších hrabov v okrese.