Kaplnka narodenia Panny Márie v Borčiciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2020. Neskorobaroková cintorínska kaplnka narodenia Panny Márie bola postavená v roku 1754. Dal ju postaviť Krištof Urgovič. Je to pohrebná kaplnka Borčických a Sipeky. Stavba so zaklenutou krížovou a polkruhovou klenbou. Je v nej oltár, ktorý je zapísaný ako kultúrna pamiatka. Upravovaná bola v roku 2007. Je to jednoloďová prízemná stavba s kryptou v podzemí, má obdĺžnikový pôdorys so segmentovým záverom presbytéria. Stojí južne od kaštieľa v západnom rohu miestneho cintorína.