Kaplnka narodenia Panny Márie v Borčiciach

Kaplnka narodenia Panny Márie v Borčiciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2020. Neskorobaroková cintorínska Kaplnka narodenia Panny Márie bola postavená v roku 1754. Upravovaná bola v roku 2007. Je to menší jednoloďový sakrálny objekt obdĺžnikového pôdorysu so segmentovým oltárnym uzáverom a malou strešnou vežičkou. Interiér je zaklenutý krížovou a polkruhovou klenbou s konchou. Fasády sú členené pilastrami. Veža je zastrešená cibuľou. Je v nej oltár, ktorý je zapísaný ako kultúrna pamiatka. Oltár, krucifix a obrazy Vir dolorum a Sedembolestná Panna Mária sú z 2.polovice 18.storočia. Náhrobná doska pochádza z roku 1754. V podzemí stavby sa nachádza krypta, ktorá má vchod zvnútra. Do krypty pochovávali iba členov rodiny Ugronovič, aj to len zriedka. Na priečelí kaplnky je erb šľachtickej rodiny Šipeky, možno v nej teda boli pochovávaní aj členovia tejto rodiny. Rodina Šipeky prišla do Borčíc v roku 1790, bývala v kaštieli do roku 1845. Posledná barónka z Borčíc Alžbeta Šipeky zomrela v januári 1981 v nemocnici v Trenčianskych Tepliciach. Pochovaná je v Ilave, mestskej časti Klobušice. V miestnom kaštieli bola v roku 1821 s biskupským súhlasom zriadená súkromná kaplnka. Bola vytvorená pre potreby šľachty. Dokedy trvala nie je známe. Podľa iného zdroja dal kaplnku postaviť v roku 1740 miestny zemepán Krištof Ugronovič, slúžny Trenčianskej stolice a prísediaci v kráľovskom najvyššom súde. Zakúpil aj posvätné rúcha a kalich. Kaplnku požehnal a posvätil v roku 1740 nemšovský farár Štefan Ignác Jankovič. Zvon do kaplnky daroval v roku 1742 nitriansky biskup Imrich Esterházi. Zvon bol posvätený na počesť svätého Donáta. V kaplnke bol oltár so svätostánkom, nad ním obraz Panny Márie. Na začiatku 21.storočia bol demontovaný za účelom zreštaurovania, ale zostal dlhé roky v pivnici na fare a nedočkal sa svojej obnovy. Príchodom nových kňazov sa nakoniec s reštaurovaním oltára začalo. Ako kultúrna pamiatka sa po dlhých 21 rokoch znovu vrátil do kaplnky a 12.septembra 2021 ho počas hodovej slávnosti požehnal dekan Ján Smolka. Kaplnka stojí južne od kaštieľa v západnom rohu miestneho cintorína pri hlavnej ceste.