Borčice

Poloha

Obec leží na nive Váhu v Považskom podolí v podhorí Bielych Karpát.

Najvyšší bod: Južný svah na juhovýchodnom výbežku vrchu Trtálka (650,0m) v nadmorskej výške 401m.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh pri výtoku z katastra obce (232m).

História

Prvá písomná zmienka uvádzaná v prameňoch v roku 1224 je spojená s benediktínskym opátstvom na Skalke. V roku 1238 sa spomína ako villa Bork (ďalšie názvy: 1376 Borsich, 1496 Borchycz, 1773 Borczicz, 1808 Borčice). Patrila hradu Trenčín a neskoršie bola vo vlastníctve viacerých zemianskych rodín: Borčický, Ugronovič, Šipeky. V roku 1598 mala 28 domov, v roku 1784 mala 41 domov, v roku 1828 mala 33 domov, v roku 1869 mala 190 obyvateľov, v roku 1880 mala 209 obyvateľov, v roku 1890 mala 201 obyvateľov, v roku 1900 mala 195 obyvateľov, v roku 1910 mala 231 obyvateľov, v roku 1921 mala 244 obyvateľov, v roku 1930 mala 271 obyvateľov, v roku 1940 mala 371 obyvateľov, v roku 1948 mala 411 obyvateľov, v roku 1961 mala 441 obyvateľov a v roku 1970 mala 519 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, od roku 1912 tu bol liehovar. Majiteľom liehovaru bol Gustáv Šipeky, nájomcom Imrich Schlessinger, majiteľ časti pôdy v katastri obce. V roku 1961 boli vlastníkom liehovaru Slovenské škrobárne Trnava, závod Chynorany. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch na Považí. V roku 1979 bola obec pričlenená k obci Bolešov. Od roku 1990 je opäť samostatnou obcou.

História osídlenia územia

Nález sídliska z okruhu lužickej kultúry z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaštieľ.

Socha svätého Jána Nepomuckého.

Kaplnka narodenia Panny Márie.

Lipa v Borčiciach.

Park pri kaštieli.

VCHÚ: CHKO Biele Karpaty, CHVÚ Dubnické štrkovisko.

Cyklotrasy: 0002.