CHVÚ Dubnické štrkovisko

Poloha: Nachádza sa v okrese Ilava, v katastri Dubnice nad Váhom a obce Borčice, a v okrese Trenčín, v katastri Nemšovej.

Rozloha: 40,77ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko bolo vyhlásené Vyhláškou 435/2009 zo 17.9.2009 s účinnosťou od 1.11.2009.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zachovanie biotopov rybára riečneho a zabezpečenie jeho prežitia a rozmnožovania.