Kalvária v Červenom Kameni

Kalvária v Červenom Kameni

Krížovú cestu vybudovali v roku 2018 dobrovoľníci z obce. Začína priamo v obci severozápadne od obecného úradu pod Červenokamenským bradlom. Stúpa po trase náučného chodníka Okolo červenokamenského bradla. Nachádza sa na nej 14 zastavení. Jednotlivé zastavenia sú jednoduché kovové stĺpiky, na ktorých sú osadené umelé tabuľky s obrazmi jednotlivých výjavov, chránené drevenou sedlovou strieškou. V závere kalvárie sa priamo v skale Červenokamenského bradla nachádza lurdská jaskyňa s oltárom a sochou Panny Márie. Táto jaskyňa bola do skaly vystrieľaná v roku 1931, pri príležitosti 1.500.výročia konania ekumenického koncilu v Efeze. Na prosbu pána farára Štefana Herodeka jaskyňu do skaly vystrieľal pomocou munície a do tvaru kaplnky vytesal Matej Bakoš. Od roku 1931 je tu osadená socha Panny Márie. Súčasná socha je pravdepodobne už štvrtou sochou v poradí. O prvej soche, ktorá bola v jaskyni umiestnená, sa nezachovali žiadne podklady. Ďalšia socha mala na hrudi srdce a ruky smerujúce k tomuto srdcu. Pri renovácii bola nešťastnou náhodou rozbitá. Jej torzo je uložené v blízkosti skaly. Zachovala sa iba fotografia. Tretia socha Panny Márie bola do obce privezená za pána farára Ladislava Kišku. Jej obnova sa konala v roku 2012 rodákom vdp. Dušanom Mončekom. Súčasná socha je podobná predchádzajúcej soche. Jaskyňa je celoročne vyzdobená umelými kvetmi a príležitostne sú tu aj živé kvety. Raz ročne sa tu slúži v lete svätá omša alebo ružencová pobožnosť.