Náučný chodník Okolo Červenokamenského brala

Náučný chodník Okolo Červenokamenského brala

Východisko: Centrum obce Červený Kameň. Chodník začína na prvej autobusovej zastávke nad obecným úradom. Tu je infopanel č.1 s mapou náučného chodníka a možnosť parkovania.

Rok otvorenia: 2017

Zameranie: Prírodovedné, ochranárske.

Typ: Samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný chodník.

Dĺžka/prevýšenie: 2,3km/130m.

Čas prechodu: 1,5hod.

Náročnosť: Nenáročná trasa.

Počet zastávok: 5. Zastávky nie sú číslované.

1 – Náučný chodník Okolo Červenokamenského brala

2 – Prírodné rezervácie a zaujímavosti v okolí 1

3 – Prírodné rezervácie a zaujímavosti v okolí 2

4 – Červenokamenské bralo

5 – Bradlá v Bielych Karpatoch

Popis: Náučný chodník od infopanelu č.1 s mapou náučného chodníka pokračuje juhovýchodným smerom k infopanelu č.2. Od neho pokračuje stále po hlavnej ceste rovnakým smerom k infopanelu č.3. Od neho sa vracia a pokračuje vpravo okolo infopanelu č.2 stúpaním pod Červenokamenské bralo. Tu má trasu zhodnú s kalváriou. Stúpaním prichádza k infopanelu č.4. Kúsok od neho sa nachádza záver kalvárie v podobe lurdskej jaskyne. Následne chodník obchádza Červenokamenské bralo a územím PR Červenokamenské bradlo mierne klesá k infopanelu č.5. Kúsok za ním sa nachádza studnička a chodník zväčša už iba klesá naspäť do obce k infopanelu č.1.