Náučný chodník Okolo Vršatca – koruny Bielych Karpát

Náučný chodník Okolo Vršatca – koruny Bielych Karpát

Východisko: Chodník začína nad obcou Vršatské Podhradie na parkovisku pri smerovníku Chata Vršatec. Na chodník sa dá nastúpiť aj z obce Červený Kameň, kde je o obci a náučnom chodníku informačná tabuľa. Taktiež je možné sa na chodník napojiť z lokality Brezová, kde je tiež o lokalite a o chodníku informačná tabuľa.

Rok otvorenia: Prvý náučný chodník tu bol otvorený v 80.rokoch 20.storočia.

Zameranie: Prírodovedné, ochranárske a historické.

Typ: Samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný chodník.

Dĺžka/prevýšenie: 5,7km/ 400m.

Čas prechodu: 3 hodiny.

Náročnosť: Mierne náročná trasa.

Počet zastávok: 10

1 – Úvodný panel/CHKO Biele Karpaty

2 – Živočíšstvo

3 – Lesy

4 – Človek a krajina

5 – PR Červenokamenské bradlo

6 – Rastlinstvo

7 – Neživá príroda

8 – Krivoklátska dolina/NATURA 2000

9 – Pohľad do krajiny

10 – História/PR Vršatské hradné bralo

Popis: Prvý chodník bol otvorený v 80.rokoch 20.storočia a mal 12 zastávok. Bol dlhý 4km a viedol z Vršatského Podhradia do Červeného Kameňa. Rekonštrukciou prešiel v rokoch 1990, 1992 a 2005. Chodník z roku 2005 bol okružný a mal 9 informačných tabuliek rozmeru A4. Poslednou rekonštrukciou prešiel chodník v roku 2010. Od úvodného panelu chodník pokračuje spolu so žltým turistickým chodníkom (8588) stúpaním okolo infopanelu č.1 do sedielka pod Chmeľovou (925,4m), z ktorého je možné vystúpiť na jej vrchol. Zo sedielka následne klesá lesným chodníkom k infopanelu č.2 a neskôr č.3. Pokračuje k infopanelu č.4 a od neho už lúkami prichádza k infopanelu č.5. Neskôr prichádza na asfaltovú cestu, po ktorej stúpa do sedla Chotuč, kde je umiestnený infopanel č.6. Zo sedla pokračuje s PR Vršatské bradlá na pravej strane až do obce Vršatské Podhradie, kde je nad cintorínom umiestnený infopanel č.7. Od neho pokračuje stúpaním stále po asfaltovej ceste popod PR Vršatské hradné bralo, pod ktorým sa nachádza infopanel č.8 a neskôr infopanel č.9, od ktorého sú pekné výhľady na okolitú krajinu. Od tohto panela chodník už iba klesá k úvodnému panelu. Náučný chodník obchádza celú PR Vršatské bradlá. Trasu chodníka dopĺňa niekoľko smerovníkov. Na trase náučného chodníka sú dve oddychové miesta s turistickými prístreškami (nad parkoviskom a pod Babkami), ktorých súčasťou sú aj včielkové stienky a výsadby ovocných stromov starých miestnych odrôd.