Babky – Červený Kameň

Babky – Červený Kameň

Výrazné zoskupenie skalných ihiel a veží, ktoré dostalo názov Babky, pravdepodobne podľa povesti uvedenej nižšie. Skupine skál dominuje centrálny skalný blok a 7 rôzne vysokých skalných ihiel a veží v jej okolí. Patria medzi najlepšie vyvinuté bradlové útvary a patria medzi najkrajšiu časť Vršatských bradiel. Nachádza sa tu niekoľko jaskýň a v jej útrobách je jedinečná ľadová jaskyňa, ktorá sa vplyvom času a ľudskej činnosti čiastočne zavalila. Z rozmanitej kveteny v tejto lokalite stojí za zmienku predovšetkým všivec chochlatý, ktorý tu má jedinú lokalitu výskytu na Slovensku, alebo astra alpínska, ktorú na Považí na pravej strane Váhu nájdeme iba tu. Skalný útvar sa nachádza v katastri obce Červený Kameň, v severnej časti PR Vršatské bradlá.

Povesť: Pod skalami pásavala svoju kozu žena z Červeného Kameňa, ktorá sa vyznala v čarách a zaklínaní. Jedného dňa sa jej koza zatúlala na skaly a nechcela zísť dolu. Bolo ju treba podojiť, tak žena vyšla za ňou. Koza však bola nepokojná, nechcela stáť. Ženu to nazlostilo a zvolala: „Bodaj si skamenela!“. Vtedy sa zablyslo, zahrmelo, strhol sa víchor a na kameň sa premenila koza i žena. Odvtedy ľudia volajú skalné vežičky Babky a tvrdia, že na najvyššej z nich už z diaľky vidno podobu ženy a kozy.