Turistická trasa Červený Kameň – Nedašov (ČR)

Orientačné miesta: Červený Kameň (bus, 361m) – (Sedlo Chotuč, 620m) – Chata Vršatec (727m) – Brezová, kaplnka (650m) – Pod Okršliskom (715m) – Nedašov.

Dĺžka: Kratší variant 13,8km, dlhší variant 14,6km.

Čas prechodu: Kratší variant 4 hodiny 50 minút, dlhší variant 5 hodín.

Prevýšenie: Kratší variant stúpanie 575m/klesanie 544m, dlhší variant stúpanie 523m/klesanie 767m.

Farba: Trasa využíva značené turistické chodníky KST a KČT modrej, žltej a červenej farby.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Miestna turistická trasa začína v strede obce Červený Kameň. Pokračuje severozápadným smerom súčasne po modrom (2692) a žltom turistickom chodníku (8588) až do miesta, kde sa rozchádzajú. Tu si možno zvoliť kratší alebo dlhší variant trasy. Kratší variant pokračuje po žltom chodníku (8588) popod skalný útvar BabkyPR Vršatské bradlá po ľavej strane, a vrch Chmeľová (925,4m) po pravej strane k rázcestníku Chata Vršatec. Dlhší variant pokračuje po modrom chodníku (2692) stúpaním do sedla Chotuč a ďalej poľnou cestou do obce Vršatské Podhradie. PR Vršatské bradlá má po pravej strane. Prechádza obcou a stúpa po asfaltovej ceste popod PR Vršatské hradné bralo po ľavej strane k rovnakému rázcestníku. Odtiaľ trasa pokračuje po modrom chodníku (2692) do lokality Brezová, kde sa nachádza Kaplnka Panny Márie, Kráľovnej. Ďalej trasa pokračuje už po červenom turistickom chodníku (0881) cez malé sedlo k štátnej hranici do lokality Pod Okršliskom. Odtiaľ trasa stúpa po štátnej hranici po červenej značke KČT cez vrch Kosák (766,3m) (ČR) do malého sedla pod vrchom Kaňúr (791,3m) (ČR). Kúsok za sedlom na hornom okraji lúky, keď začína stúpanie, treba odbočiť doľava na neznačený chodník, ktorý vrch Kaňúr (791,3m) (ČR) obchádza zľava. Tento chodník mierne klesá cez PR Jalovcová stráň (ČR) a pokračuje do centra obce Nedašov (ČR), kde turistická trasa končí.