Krivoklátska dolina (Bohunice, Krivoklát)

Poloha: Nachádza sa v dvoch geomorfologických celkoch. Jej dolná časť sa nachádza v celku Považské podolie, podcelok Bielokarpatské podhorie a jej horná časť v celku Biele Karpaty, podcelok Vršatské bradlá (časť Vršatské predhorie).

Dĺžka:

Ohraničenie: Dolinu z juhozápadu ohraničujú vrchy Kašnák (363,0m), Kraví vrch (572,0m) a Drieňová (626,6m). Zo severovýchodu ju ohraničujú vrchy Babiná (443,5m) a Manova hora (582,5m). Dolina končí pod Bielym vrchom (819,0m).

Opis doliny: Dolina sa začína asi 1km severozápadne od obce Bohunice, pokračuje cez obec Krivoklát a končí južne od Bieleho vrchu (819,0m). Priamo v doline ležia obce Bohunice a Krivoklát.

Rieka: Tečie ňou a vytvoril ju Krivoklátsky potok.

Zaujímavosti: V doline a jej blízkom okolí sa nachádza niekoľko maloplošných chránených území. V jej dolnej časti je to na pravom svahu PP Babiná, juhozápadne od obce Krivoklát je to PR Drieňová, priamo nad obcou je to PP Krivoklátska tiesňava a v závere doliny sa na ľavom svahu nachádza PP Krivoklátske lúky. Prechod Krivoklátskou dolinou umožňuje sledovať rôznorodosť krajiny v Bielych Karpatoch, lesy sa tu striedajú s lúkami a pasienkami.

Prístupnosť: Celou dolinou prechádza modrá cyklotrasa (5306) a nad obcou Krivoklát začína Lesnícky náučný chodník Bolešov – Krivoklát, ktorý ňou stúpa až do jej záveru a pokračuje do lokality Chrastková.

Bočné doliny: Krivoklátska dolina nemá významné bočné doliny.