Babiná (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v okrese Ilava, v katastri obce Bohunice.

Rozloha: 236.659m2.

Ochrana: Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 2002, novelizovaná v roku 2003.

Opis: Bola vyhlásená z dôvodu ochrany najsevernejšej enklávy teplomilných spoločenstiev vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov v Bielych Karpatoch, výrazne odlišných od iných vápencových lokalít bradlového pásma. Svoj domov tu má viacero vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Napríklad ľan rakúsky, spriadač egrešový a niektoré druhy pavúkov a chrobákov.