Vršatské predhorie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Vršatské bradlá.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej a juhovýchodnej časti, juhozápadne od Púchova. Na severe ju ohraničuje časť Podvršatská brázda, podcelok Kobylináč (aj časťou Hladké vrchy) a Javorníky (podcelok Nízke Javorníky, časť Javornícka brázda, hranicou je údolie rieky Biela voda), na juhovýchode a na juhu Považské podolie (podcelky Ilavská kotlina a Bielokarpatské podhorie) a na juhozápade podcelok Súčanská vrchovina, podcelok Kobylináč a časť Vysoké Vršatce.

Okresy: Ilava, Púchov.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 260m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie má podlhovastý tvar severovýchodno-juhozápadnej orientácie.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia rieky Váha a odvodňuje ho niekoľko vodných tokov, ktoré tečú juhovýchodným smerom. Najvýznamnejšie sú Podhradský potok, Tovarský potok a Lednica.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.