Vysoké Vršatce

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Vršatské bradlá.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej časti približne 15km západne od Púchova. Na severe a na západe ju ohraničuje podcelok Kobylináč (aj časťou Hladké vrchy), na východe časť Podvršatská brázda a na juhovýchode časť Vršatské predhorie.   

Okresy: Ilava, Púchov.

Rozloha:

Najvyšší bod: Chmeľová (925,4m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 300m.

Geologická stavba: Tvoria ich rozoklané hrebene, hroty, veže, kolmé steny a divé rokliny jurských vápencov, ktoré miestami tvoria hotové bludiská skalných labyrintov (Babky).

Reliéf: Územie má podlhovastý tvar severno-južnej orientácie a leží v ňom niekoľko obcí.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia rieky Váh. Juhovýchodný smerom do Váhu tečú všetky vodné toky z tejto oblasti. Najvýznamnejšie sú Krivoklátsky potok, Tovarský potok a Lednica.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.