Kobylináč

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Bielych Karpát.

Poloha: Nachádza sa v ich severnej časti. Na západe čiastočne lemuje štátnu hranicu s Českou republikou. Na severe ho ohraničuje podcelok Kýčerská hornatina, na východe Javorníky (podcelok Nízke Javorníky), na juhovýchode podcelok Vršatské bradlá a na juhozápade podcelok Súčanská vrchovina.

Okresy: Ilava, Púchov, Trenčín.

Rozloha:

Najvyšší bod: Kobylinec (911,6m).

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 250m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie svojou západnou polovicou zasahuje do územia CHKO Biele Karpaty.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Kobylináča sú: Hladké vrchy, Zubácka brázda.