Bohunice

Poloha

Obec leží na hranici Považského podolia a Bielych Karpát na vstupe do Krivoklátskej doliny. Leží na brehoch Krivoklátskeho potoka.

Najvyšší bod: Babiná (443,5m).

Najnižší bod: Hladina Krivoklátskeho potoka pri výtoku z katastra obce (235m).

História obce

Obec sa spomína v roku 1229 ako terra Bohwnycz (ďalšie názvy: 1409 Bohunicz, 1439 Bohonycze, 1773 Bohunicze). Prvýkrát sa písomne spomína na kúpnom doklade vydanom Nitrianskou kapitulou. Patrila zemianskym rodinám Bohunických a Pružinských, od začiatku 14.storočia panstvu hradu Vršatec. Obec ťažila zo svojej výhodnej polohy v blízkosti potoka, v ktorom bolo stále dosť vody. V jeho blízkosti stáli štyri mlyny a priamo na potoku boli močidlá (vodné nádrže), ktoré sa využívali na spracovanie konope na plátno. V roku 1598 mala obec 48 domov, v roku 1784 mala 81 domov, v roku 1828 mala 90 domov, v roku 1869 mala 517 obyvateľov, v roku 1880 mala 533 obyvateľov, v roku 1890 mala 602 obyvateľov, v roku 1900 mala 624 obyvateľov, v roku 1910 mala 612 obyvateľov, v roku 1921 mala 503 obyvateľov, v roku 1930 mala 673 obyvateľov, v roku 1940 mala 704 obyvateľov, v roku 1948 mala 673 obyvateľov, v roku 1961 mala 852 obyvateľov, v roku 1970 mala 866 obyvateľov, v roku 2014 mala 753 obyvateľov a v roku 2017 mala 768 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pálením liehu. Počas 2.svetovej vojny bola obec vystavená častému bombardovaniu a delostreleckému ostreľovaniu. V 20.storočí obyvatelia pracovali v priemyselných závodoch v Dubnici nad Váhom a Púchove. Do roku 1999 bola obec miestnou časťou obce Pruské. Nariadením 167/1999 účinným od 1.8.1999 sa osamostatnila.

História osídlenia územia

V lokalite Rúbaň nálezisko štiepaných kamenných nástrojov z rádiolaritu.

Nález pozostatkov mamuta v roku 1945, no skelet a kly sa poškodili pri výkopových prácach.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaštieľ.

Pohrebná kaplnka rodu Medňanský a Kubíni.

Krivoklátska dolina.

Hrab v Bohuniciach.

PP Babiná.

Park pri kaštieli.

Babiná (SKUEV0806).

CHKO Biele Karpaty.

Rybník pri kaštieli.

Cyklotrasy: 002, 5306.