Krivoklátska tiesňava (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty, v katastri obce Krivoklát.

Rozloha: 97.047m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1989 ako chránený prírodný výtvor. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003.

Opis: Ochrana ojedinelého cenného, krajinársky veľmi pôsobivého geologického a geomorfologického útvaru s výskytom mnohých vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov v CHKO Biele Karpaty, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrneho hľadiska. Komplex pestrých trávnych spoločenstiev s výskytom ohrozených, chránených a vzácnych druhov fauny a flóry. Z vzácnych motýľov sa tu vyskytuje napríklad jasoň červenooký, modráčik kozincový a mora piesčinová. Z ďalších bezstavovcov sú to najmä viaceré druhy pavúkov. Žije tu tiež jašterica múrová. Z ohrozených rastlín tu rastie hmyzovník Holubyho, kruštík drobnolistý a rožkatý, vemenník zelenkastý a ďalšie klenoty našej flóry. Prírodná pamiatka sa nachádza na území CHKO Biele Karpaty a je súčasťou územia európskeho významu Krivoklátske bradlá, vyhláseného v roku 2004, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Vznikla eróziou Krivoklátskeho potoka. Opticky je rozdelená na dve časti, ktoré oddeľuje asfaltová cesta s potokom. Územie tiesňavy je väčšinou suchého skalnatého terénu s rôznym trávnatým a stromovým porastom. Ľudovo je tiesňava nazývaná Dračie skaly.