Kostol svätého Ondreja, apoštola v Bolešove

Kostol svätého Ondreja, apoštola v Bolešove

Moderný rímskokatolícky farský Kostol svätého Ondreja, apoštola bol postavený v rokoch 1937-1939 na mieste starého barokového kostola. Starý kostol ale nebol prvým kostolom v obci. Ešte starší kostol bol z obavy pred zrútením strhnutý a v roku 1674 bol na jeho mieste postavený druhý kostol v obci. Druhý kostol na začiatku 18.storočia niekoľkokrát vyhorel. Dňa 30.júna 1937 bol kostol zbúraný a na jeho mieste bol postavený súčasný kostol. Autorom projektu kostola je architekt Milan Michal Harminc z Bratislavy. Staviteľom kostola bol Ing. E. Adamec z Trenčianskych Teplíc. Hlavným iniciátorom výstavby nového kostola bol vtedajší farár Ján Mihályfy. Búranie pôvodného kostola bolo ukončené do 22.augusta 1937, pretože vtedy bol slávnostne požehnaný základný kameň kostola za prítomnosti množstva veriacich a iných farníkov. Požehnal ho dištriktuálny dekan Žigmund Martiš, nemšovský farár a titulárny nitriansky kanonik. Kompletný zväzok samotného aktu požehnania základného kameňa je vložený do kapsule a umiestnený vo vnútornom múre na ľavej strane vedľa dverí vstupujúc bránou do kostola. V kostole je časť barokových plastík z pôvodného kostola. Hlavný a bočné oltáre s mozaikami sú z čias výstavby kostola. Z hlavného oltára starého kostola sa zachovali plastiky Piety a dvoch anjelov, barokové sú z 1.polovice 18.storočia. Kostol bol dokončený v roku 1938 a 5.júla 1939 bol posvätený. Do otvoru hlavného oltára boli vložené ostatky svätých mučeníkov Amanda a Speciosu. Na fasáde kostola je umiestnená pamätná tabuľa. Kostol sa nachádza vo východnej časti obce Bolešov pri hlavnej ceste.