Pamätná tabuľa na kostole v Bolešove

Pamätná tabuľa na kostole v Bolešove

Na Kostole svätého Ondreja, apoštola v Bolešove je umiestnená pamätná tabuľa, na ktorej je uvedené: „S vďakou vdp. Jánovi Mihályfymu a vdp. Štefanovi Samákovi za ich prínos pri stavbe tohto farského chrámu (farského chrámu svätého Ondreja v Bolešove). Vďační veriaci. Ján Gavula 2019.“ Pamätná tabuľa je osadená na pravej strane hlavného vstupu do kostola. Kostol sa nachádza vo východnej časti obce Bolešov pri hlavnej ceste.