Nový židovský cintorín v Pruskom

Nový židovský cintorín v Pruskom

Nový židovský cintorín je obohnaný vysokým kamenným múrom a vstup je chránený kovovou bránou. Nachádza sa na rovnom teréne a má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi približne 15x60m.Pre verejnosť je uzatvorený. Vo vysokej tráve sa nachádza niekoľko hrobov a náhrobkov. Najstaršie náhrobné kamene sú vyrobené z pieskovca a vplyvom času sú značne poškodené a texty nečitateľné. Sú prevažne jednoduchšie. Iba niekoľko stél je z mramoru a čierneho grafitu. Honosnejšie náhrobníky aké vidieť na mestských cintorínoch tu nie sú. Staršie náhrobníky z pieskovca majú tvar Mojžišových kamenných tabúľ Desatora (horné ukončenie oblúkom), novšie stĺpové v tvare Svätostánku – Aron Kodeš, na okrajoch s dvoma stĺpmi, ktoré pripomínajú Šalamúnove stĺpy pri vstupe do Chrámu. Nové náhrobné kamene sú už z mramoru a žuly. Sú veľmi štíhle a vysoké, zložené z dvoch častí: podstavca a stély. Zachovali sa však iba tri stély, niektoré sú zvalené, tie z kvalitného materiálu boli rozkradnuté a zostali len podstavce. Na výzdobu náhrobných kameňov bola použitá bežná ornamentálna výzdoba, jednoduché rastlinné motívy, smutná vŕba a ruža. Na náhrobníkoch vidieť Dávidovu hviezdu, ale je tu aj symbolika žehnajúcich rúk Kohenových. Nápisy sú písané prevažne hebrejsky, novšie kombinované hebrejsko-nemecky. Niektoré náhrobné kamene majú nízke kovové oplotenie. V obci Pruské žila v minulosti početná skupina obyvateľov židovského pôvodu. Mali aj svoju synagógu, ktorá sa ale nezachovala. Na cintoríne boli pochovávaní aj Židia z okolitých obcí. K obci Pruské prislúchajú dva židovské cintoríny, starý cintorín a nový cintorín. Nový židovský cintorín sa síce nachádza v katastri obce Tuchyňa, naľavo od hlavnej cesty smerom z Pruského na Púchov, severovýchodne od obce Pruské, ale patrí do obce Pruské.