Kaplnka svätého Jána Nepomuckého pod Hradiskom

Kaplnka svätého Jána Nepomuckého pod Hradiskom

Murovaná stavba s ihlanovou strechou zakončenou krížom. Vo výklenku je osadená socha svätého Jána Nepomuckého. Kaplnka stojí na miernom návrší nad cestou a bývalou železničnou traťou severovýchodne od vrchu Hradisko (566,7m) na ľavom brehu vodnej nádrže Nosice na území mesta Púchov, v katastri mestskej časti Nosice.