Lesnícky náučný chodník Bolešov – Krivoklát

Lesnícky náučný chodník Bolešov – Krivoklát

Východisko: Bolešov, lokalita Krivá Breza, alebo Krivoklát, PP Krivoklátska tiesňava.

Rok otvorenia: 2007, obnovený bol v roku 2018.

Zameranie: Lesnícke, prírodovedné, ochranárske, historické.

Typ: Samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší i cyklo, celoročný.

Dĺžka/prevýšenie: 8,2km/232m.

Čas prechodu: 2,5 – 3 hodiny.

Náročnosť: Stredne náročná trasa.

Počet zastávok: 21

1 – Úvodný panel pri obci Bolešov.

2 – Fauna.

3 – Introdukované dreviny.

4 – Dračia studňa.

5 – Hraničný kopec, skalný výtvor Kozie rohy.

6 – Výchovný zásah – prebierka, lesná cesta, odvozné miesto.

7 – Obnoviteľné zdroje energie.

8 – Pomáhame vtáctvu našich lesov.

9 – Horáreň Chrástková.

10 – Lesné dreviny.

11 – Ochrana lesa.

12 – Snehová jama, hraničný kopec.

13 – Výchova lesných porastov.

14 – Program starostlivosti o lesy.

15 – Voda v prírode, studnička.

16 – Vyhliadka na Vršatské bradlá.

17 – Lesnícka mapa.

18 – Lesná pedagogika.

19 – Odlesnenie, lesnícke znaky.

20 – Flóra, Krivoklátske lúky.

21 – Úvodný panel pri obci Krivoklát.

Popis: Náučný chodník začína v lokalite Krivá Breza, kde je osadený úvodný panel, a prechádza Bolešovskou dolinou až nad obec Krivoklát. Trasa je až k horárni v lokalite Chrástková zhodná so zeleným turistickým chodníkom (5588). Jednou zo zastávok je aj informačný panel pri PP Dračia studňa s jediným vodopádomBielych Karpatoch. Ďalšou zaujímavosťou na trase je skalný útvar Kozie rohy, pod ktorým je tiež osadený informačný panel. Za horárňou v lokalite Chrástková prechádza chodník popri rozhľadni Krivoklát a pokračuje do Krivoklátskej doliny. V jej závere prechádza popod PP Krivoklátske lúky a mierne klesá celou dolinou až k PP Krivoklátska tiesňava, ktorou prechádza. Končí nad obcou Krivoklát.