Dračí vodopád – Bolešov

Dračí vodopád – Bolešov

Poloha: Vodopád sa nachádza v celku Biele Karpaty, podcelku Vršatské bradlá, časti Vršatské predhorie, v katastri obce Bolešov.

Nadmorská výška: 400m.

Rieka: Bezmenný pravostranný prítok Bolešovského potoka, prameniaci približne 100m nad vodopádom.

Typ vodopádu: Rozsiahly penovcový útvar, po ktorom tečúca voda vytvára viacero vejárovitých vodopádov a kaskád.

Výška vodopádu:

Ochrana: Nevyhlásená prírodná pamiatka. Je súčasťou PP Dračia studňa.

Opis: Jediný vodopád v celku Biele Karpaty.