Vodná nádrž Bolešov (Gilianka) v Bolešove

Vodná nádrž Bolešov (Gilianka) v Bolešove

Poloha: Vodná nádrž sa nachádza severozápadne od obce Bolešov, v ústi Bolešovskej doliny, na ľavej strane cesty.

Kataster: Bolešov.

Vodný tok: Bolešovský potok.

Rok výstavby: 70.roky 20.storočia.

Rozloha: 1,5ha.

Technické parametre:

Opis: Umelá vodná nádrž bola postavená ako rezervoár vôd za účelom napájania dobytka a zavlažovania poľnohospodárskych plodín pre vtedajšie JRD Bolešov. Neskôr sa do nádrže nepravidelne vysádzala ryba a začala sa využívať aj na rybolov. Keďže ide o umelo vybudované dielo, dno nádrže je rovné bez prekážok. V hornej časti pri ústi Bolešovského potoka sa nachádzajú nánosy a močarina zarastená trstinou. Na druhej strane oproti prístupovej komunikácii bol breh spevnený drôtenými košmi naplnenými štrkom. Približne v strednej časti sypanej priehradnej hrádze sa nachádza betónový prepad, ktorým voda preteká a ďalej je odvádzaná do koryta Bolešovského potoka. Vodná nádrž patrí do správy Slovenského rybárskeho zväzu v Dubnici nad Váhom a je revírom lovným, pstruhovým. Vodná nádrž okrem rybolovu ponúka možnosť kúpania a odpočinku.