Turistické chodníky KST v okrese Ilava

0701k (Z Trenčína nad Hornú Porubu)

0801a (Pri Hornej Porube, hradská – Lúka pod Strážovom)

0881 (Zo Sidonie pod vrch Okršlisko)

2423a (Z Prejty cez Vápeč na chatu Homôlka)

2692 (Z Púchova ku kaplnke na Brezovej)

5580 (Z Dubnice nad Váhom do Trenčianskych Teplíc)

5581 (Z obce Pruské do sedla Chotuč)

5583 (Z osady Háj do sedla Mraznica)

5588 (Z Bolešova na chatu Vršatec)

8585 (Z Novej Dubnice na Kamenné vráta)

8587 (Z Ilavy cez Sokol nad Hornú Porubu)

8588 (Od chaty Vršatec cez Chmeľovú do Červeného Kameňa)