0881 (Zo Sidonie pod vrch Okršlisko)

Orientačné miesta: Sidonie Kopanice (bus, 355m) – Brezová, kaplnka (650m) – Pod Okršliskom (760m).

Dĺžka: 7km.

Čas prechodu: 2 hodiny.

Prevýšenie: Stúpanie 455m/klesanie 95m.

Farba: Červená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Červeno značený turistický chodník začína v osade Sidonie Kopanice na autobusovej zastávke. Pokračuje severným smerom po asfaltovej ceste miernym stúpaním na koniec osady. Prekročením štátnej hranice pokračuje popri toku Vlárky stúpaním lesnou cestou. Následne prekonáva dva mosty a točí sa východným smerom. Tu už prudšie stúpa najskôr po lesnej, neskôr po lúčnej ceste do lokality Brezová, kde sa nachádza kaplnka a studnička. Od smerovníka je možné pokračovať po modrom chodníku (2692) do obce Vršatské Podhradie a ďalej do Púchova. Červený chodník odbočuje prudko vľavo a po prekonaní malého sedielka stúpa prudšie do lokality Pod Okršliskom, kde končí. Pokračovať je možné po červenom chodníku KČT do Českej republiky.